DSBistro

Deutsche Schule Budapest

Adatkezelési Nyilatkozat

A hatályos uniós és magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy DSBistro Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozó) a részére önkéntesen átadott személyes és egyéb adataimat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a részemre adott Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően tevékenységéhez felhasználja.

Jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem és elismerem, hogy Vállalkozó adatkezelése az én hozzájárulásomon alapul és a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, és a Vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatója szerint történik, amelyet megfelelően megismertem. Nyilatkozom, hogy a Vállalkozó által nyújtott tájékoztatás kiterjed az adatkezelés céljaira, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyekre, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra és jogorvoslati lehetőségeimre is.

Tudomásul veszem a Vállalkozó tájékoztatását, miszerint Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartja, ami kihathat az általam rendelkezésére bocsátott adatkör kezelésére is. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Vállalkozó az Adatkezelési Tájékoztatóban bekövetkező esetleges változásokról kellő időben értesít. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, továbbítástól, illetve nyilvánosságra hozataltól.

Jelen Nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok, hogy a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás igénybevétele következtében létrejött adatkört a Vállalkozó az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezelje, azt anonimizált módon tudományos kutatás, illetve tanulmánykészítés céljából felhasználja, továbbá, a megadott elérhetőségeimre a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatót és egyéb e-maileket/leveleket küldjön.

© 1989 - 2020 Quadro Byte Zrt. • Minden jog fenntartva.

DSBistro Nonprofit Kft

1121 Budapest, Cinege u. 8/c

e-mail: info@dsbistro.hu

adószám: 25958096-2-43

telefon: +36 30 441-0117

Fizetési tájékoztató
Quadro Byte Zrt.

Quadro Byte Zrt.

1037 Budapest, Bokor u 9-11.

Telefon: +36 (1) 436-9932